Filformat för artikelinformation och order

Artikelinformation och order via fil levereras till och hämtas från Bokinfos FTP i formaten ONIX för artiklar och EditX för order. Artiklar kan även hämtas och registreras via API.

ONIX och EDitX är internationella standarder för information om böcker. Filformaten utvecklas av standardiseringsorganisationen EDItEUR i samråd med en internationell referensgrupp där Bokinfo ingår.

Du kan ladda ner våra ONIX specifikationer här:

Våra EditX specifikationer ska tillsättas här snart.

Utöver ladda ner våra automatiska ordersvar här:

Vill du veta mera? Kontakta oss: moi@bokinfo.fi