Klassifikation

Alla böcker som registreras i Bokinfo blir ämnesklassificerade med Themakoder. Vi lägger även till biblioteksklassificering. För att komplettera klassificeringarna kan förlagen själva lägga till fria sökord, så kallade nyckelord.

Thema
Thema är ett internationellt klassifikationssystem utformat för försäljning av böcker. Det är byggt för att underlätta handeln med böcker över språk och landsgränser. Samtidigt är det anpassat till nationella behov, varje land kan lägga till ämnen eller tidsperioder som är unika för det egna landet. Varje bok i Bokinfos databas får en eller flera Themakoder, de beskriver bokens ämne och vilken tid och geografisk plats den handlar om. Thema är ännu så länge på engelska men kommer att översättas till finska.

Interaktivt söksystem för Thema

Nyckelord
Nyckelorden är fria sökord som förlagen själva lägger in. Syftet med nyckelorden är att komplettera Thema-koderna som Bokinfo väljer. Nyckelorden ska göra böckerna bättre sökbara på nätet och motsvara de sökord man gissar att köparna använder. Nyckelord kan till exempel vara synonymer, namn på platser och personer, litterära genrer och modeord.